Skogsforum Podcast

Skogsfredag #131 - Bålgetingar, lövskog, regeringsskifte och RED

Episode Summary

Under veckan har vi haft en egen exkursion i vårt lövskogshägn och vi reflekterar över läget. Vad händer i skogen nu när det blir ett regeringsskifte? Och är vi i osynk med EU:s skogspolitik? Vi pratar om att EU parlamentet under veckan röstat jag till RED III och hur detta påverkar bioenergin från skogen i Sverige.