Skogsforum Podcast

Skogsfredag, Avsnitt 22 - Vikten att vara positiv och innovationer i skogen

Episode Summary

I avsnitt 22 av Skogsforums podcast Skogsfredag pratar vi om vikten att försöka hålla en positiv inställning till det mesta och speciellt när det kommer till innovationer och nytänk. Vi gör också dykning ner i skogsmaskiner, försäljningen i coronapandemin och lite skogshistoria. Hur ser hösten ut? Virkespriser? Det kommer bli en spännande höst.