Skogsforum Podcast

Skogsfredag, Avsnitt 34 - Reaktioner på mekanisk fällkil, barkborrar och timmer

Episode Summary

I avsnitt 34 så poddar vi i strålande solsken och 15 grader varmt. Vi reflekterar över vädret och hur det påverkar skogen men också det intressanta med att en produkt vi nyligen testat totalsågas av användarna på Skogsforum. Vi frågor oss också om barkborrebekämpningen och vikten av att skogsägare fokuserar på timret!