Skogsforum Podcast

Skogsfredag, Avsnitt 37 - Taxfree-biotoper och om att få betalt för kolsänkan i skogen

Episode Summary

Skogsutredningen presenteras på måndag men har redan läckt ut. Vi pratar om de mest intressanta punkterna men också om elefanten i skogen som just nu kan vara det faktum att vi har en elefant i rummet när vi inte diskuterar hur skogsägare kan komma att ta betalt för kolinbindningen i sin skog.