Skogsforum Podcast

Skogsfredag, Avsnitt 60 - Risker med riskindexkartor och italienska satellitanalyser

Episode Summary

Vi pratar mycket om granbarkborre i avsnitt 60 av Skogsfredag. Granbarkborreveckan pågår hela veckan och vi ställer oss frågan om formatet är det bästa för att få spridning? Vi pratar också om riskindexkartor för barkborre och de i sig kan innebära en risk för skogsägare - använd dem ihop med förändringsanalysverktyget! Att det nu satsar på forskning om lövträd och lövskog är givetvis bra men frågan är om det inte är 20 år för sent? JRC och skogstaxering har också dominerat veckan, vi säger Bravissimo Italia!