Skogsforum Podcast

Skogsfredag, Avsnitt 62 - Panikläge i barkborreskogen

Episode Summary

Barkborresäsongen har startat. Det började inte bra men det kan se bättre ut i och med regn och relativt kallt väder. Vi pratar om det verkar finnas ett panikläge i skogen med avseende på granbarkborren. Vi pratar vidare om lite klimatfrågor, virkespriser och att det går ypperligt att såga torrt timmer.