Skogsforum Podcast

Skogsfredag, Avsnitt 67 - midsommar och halvårsperspektiv och vad tror vi om framtiden?

Episode Summary

Midsommarpodden 2021, givetvis från skogen. Vi väljer att anamma ett litet större perspektiv och blickar både framåt och bakåt i tiden, delvis kanske ur ett mer holistiskt synsätt? Vi går också djupare i lönsamhet och vikten av att den samma inte är dålig.