Skogsforum Podcast

Skogsfredag Avsnitt 95 - Vad händer 2022, torsbykavaj, rundvirkespriser och kolsänka

Episode Summary

Nytt år, nya möjligheter! Eller? Vi pratar om vad vi tror om skogsåret 2022 ur ett både snäva och breda perspektiv. Rundvirkespriset, granbarkborre och det faktum att det börjar ploppa upp tjänster för att ta betalt för levande kolsänka i skogen. Vi hinner också prata om plast, torsbykavaj och äganderätt.